dekvoorwaarden

Dekvoorwaarden Hayo van Stal Saenegheest:

U kunt Hayo bezichtigen op afspraak

Hayo is goedgekeurd bij het  TGCDHA Nederland en ICS Nederland. 

Dekgeld voor Hayo bedraagt € 350,00 inclusief afdracht aan het stamboek.

Kosten voor stalling € 6,00 per dag, met veulen (t/m 6 maanden) € 7,50 per dag.

Dekgeld dient te worden voldaan bij aankomst, stalling dient bij ophalen te worden voldaan.

Hayo dekt natuurlijk.

Dek seizoen loopt van 1 april tot 1 september.

Merries jonger dan 3 jaar worden niet gedekt.

Verblijf en dekking van de merrie zijn op risico van de merriehouder. Zijn er veterinaire kosten noodzakelijk voor de merrie komen deze voor rekening van de merriehouder.

De veterinaire begeleiding wordt gedaan door dierenartspraktijk Kennemerland.

Uw merrie dient over een goede gezondheid te beschikken en ingeënt te zijn tegen influenza en tetanus (controleerbaar). Een geldig paspoort dient bij aankomst getoond te worden.

De hengsthouder behoudt zich het recht een merrie om wat voor reden dan ook te weigeren.

In verband met de veiligheid worden er geen merries gedekt die op hoefijzers staan.

Gedurende het dekseizoen dient bij terugkomers vanaf de derde keer altijd een onderzoek plaats te vinden door een dierenarts. De kosten van het onderzoek zijn voor rekening van de merriehouder. Probleem merries dienen altijd eerst onderzocht te worden.

Pogingen tot dekking worden gestaakt indien de merrie herhaaldelijk duidelijk maakt niet willig te zijn.

De merrie dient fatsoenlijk aan de hand begeleid te kunnen worden.

Bij niet gebleken drachtigheid kan de merrie, na overhandiging van een gustverklaring voor 01 oktober, het volgend seizoen gedekt worden tegen een korting van 50% van het dekgeld .

Mocht het veulen tijdens of binnen 24 uur na de bevalling overlijden mag de merrie opnieuw gedekt worden tegen een korting van 50% van het dekgeld, mits verklaring van de dierenarts kan worden overlegd.